Η υπηρεσία αφορά την καθοδήγηση σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στις επιχειρήσεις :  μαζικής εστίασης, αρτοποιεία, κρεοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, κυλικεία,καφετέριες κλπ., όπου σύμφωνα με τη νομοθετική απαίτηση της Απόφασης 16228/2017 και της Απόφασης 47829/2017 κάθε επιχείρηση οφείλει να έχει διάγραμμα ροής και περιγραφή παραγωγικής δραστηριότητας, ανάλογα με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Ειδική ομάδα έμπειρων συνεργατών αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για την σύνταξη του φακέλου με τα απαιτούμενα Διαγράμματα Ροής και την ορθή αποτύπωση των εργασιών κάθε επιχείρησης ξεχωριστά.