Εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης:

Η υπηρεσία αφορά στην σύνταξη όλων των απαραίτητων εγχειριδίων, διαδικασιών, πολιτικών, εντύπων, οδηγιών εργασίας που απαιτούνται από τα πρότυπα διαχείρισης και τους κανονισμούς προκειμένου μία εταιρεία να λάβει Πιστοποίηση.

Η εταιρεία μας εκτός από την προετοιμασία όλων των ανωτέρω εγγράφων σας καθοδηγεί στην συμπλήρωση των όλων των απαραίτητων αρχείων ηλεκτρονικών και φυσικών τα οποία σας βοηθούν στην οργάνωση της παραγωγής σας, στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών σας και των συνεργατών σας και στην ορθή τεκμηρίωση και αποτύπωση των διεργασιών σας.

Εφαρμογή:

Σας παρέχουμε υποστήριξη καθ’όλη τη διάρκεια εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης παρέχοντας υποστήριξη στο εμπλεκόμενο προσωπικό σας μέσω συναντήσεων, εσωτερικών ελέγχων και  εκπαιδεύσεων

Πιστοποίηση: 

Με την ολοκλήρωση εγκατάστασης του Συστήματος Διαχείρισης και την ωρίμανσή του σας καθοδηγούμε και σας υποστηρίζουμε μέχρι τη λήψη του πιστοποιητικού από ανεξάρτητο και αξιόπιστη Φορέα Ελέγχου

Η πιστοποίηση  δεν αποτελεί το τέλος μιας διαδικασίας αλλά την αρχή σε ένα κόσμο διαχείρισης συστημάτων που οδηγεί σε μία διαρκή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων / παρεχόμενων υπηρεσιών, ικανοποίησης πελατών, ασφάλειας και υγείας, διαχείρισης περιβάλλοντος και ενέργειας, ασφάλειας πληροφοριών κα