ΤΡΟΦΙΜΑ

Εξατομικευμένες εκπαιδεύσεις προσωπικού

Εκπόνηση- Εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας HACCP

Επιθεωρήσεις συστημάτων ποιότητος HACCP- ISO 22000:2018

Αδειοδοτήσεις – Διαγράμματα Ροής – Τεχνικές εκθέσεις

ΕΣΤΙΑΣΗ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  • Αρχεία Επιχειρήσεων (Φάκελοι) –
  • Διαχείριση αλλεργιογόνων- Εκπόνηση μελέτης επισήμανσης
  • Διαχείριση ελέγχων υγειονομικού- Αντιμετώπιση Μη Συμμορφώσεων

ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Κύριοι τομείς εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης :

ΠΟΙΟΤΗΤΑ-  ISO 9001

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ISO 14001

ΤΡΟΦΙΜΑ -ISO22000/ΒRC/FSSC

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ- ISO 45001

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ISO 27001

ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ISO 50001

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ- ISO 39001

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΕΝ16636

Υποστηρικτικές υπηρεσίες Συστημάτων Διαχείρισης :

  • Εγκατάσταση ΣΔΠ
  • Συντήρηση συστήματος Διαχειρισης
  • Εκπαίδευση προσωπικού
  • Εσωτερικές επιθεωρήσεις &
  • Προετοιμασια και υποστήριξη για την επιτυχή πιστοποίηση

 

image2 1 - Υπηρεσίες